Getting Started with Aurelia

Đerman Igor

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools
300
Na našem
16:30 - 17:30
001 (90)

Opis predavanja

Aurelia is a rich framework for Single Page Application development.
It has a rich data binding system, dependency injection and modules, an intuitive and powerful routing and navigation system.
In this session you will get a quick introduction how to get started building applications with it.

Igor Đerman je diplomirao u Beogradu 2005 godine, a trenutno je zaposlen u kompaniji Leversys kao Lead Software Engineer. Poslednjih 11 godina je obavljao niz uloga od developera preko team leader-a do lead inženjera na projektima vezanim za različite domene. Posebno se interesuje za softversku arhitekturu, powershell, scrum kao i funkcionalno programiranje. Poseduje MCPD sertifikaciju za WEB, kao MCTS za baze podataka. Angažovan što se tiče edukacije kao predavač na konferencijama u regionu i aktivan je član .NET korisničke grupe Beograd.

Leversys RS d.o.o

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.