Power User u Power BI okruženju

Ogar Dragoslav

Ostali podaci

Data Platform & Business Intelligence
300
Na našem
12:00 - 13:00
047 (368)

Opis predavanja

Ne tako davno, ne isključujući današnjost, veoma često prilikom pravljenja rešenja za poslovno obaveštavanje (Business Intelligence) preveliki broj grešaka bio je posledica nerazumevanja između developera i krajnjih korisnika. Često puta nerazumevanje šta je potrebno, a šta je moguće napraviti, pod uslovom da su uopšte uspeli da se razumeju developerska i poslovna strana, dovodilo je do frustracije obe strane. Ponekad sa katastrofalnim posledicama po rešenje. Pored toga, eksplozija potreba za informacijama, pre svega upotrebom mobilnih uređaja i Cloud mogućnosti doveli su do prevelikog pritiska na developersku stranu, sa prevelikim kašnjenjem u izradama rešenja. Power User je naziv za sve one savremene krajnje korisnike koji imaju potrebu da analiziraju podatke. Uglavnom su to menadžeri srednjeg sloja, ali i svaki svaka druga osoba.Glavna karakteristika te uloge je da ima potrebu za informisanjem kao krajnji korisnik, a može uraditi i deo developerskog posla u skladu sa sopstvenim znanjem, bilo kakvim počev od znanja rada sa bazama podataka do najelementarnijih znaja rada samo sa podacima. Tokom sesije biće pokazano kako Power User može pomoći i sebi i developerima koristeći svoje znanje i MS Power Bi alate.

 

 

 

Dragoslav Ogar je direktor/konsultant/predavač preduzeća A4ATCP d.o.o. Beograd, koje je zvanični Microsoftov partner. Ima više od 28 godina praktičnog i teoretskog iskustva u informacionim tehnologijama. Po zvanju je profesor matematike. Poseduje desetak zvaničnih MS titula od kojih je verovatno najznačajnija MVP for SQL Server.

Kao Microsoftov trener, održao je više od 70 MOC-ova i preko 15.000 časova. Danas, najčešće pravi sopstveni materijal (vežbe i primere) za konsultacije i radionice.

Dragoslav je najčešće nagrađivani predavač na Microsoftovim konferencijama u Srbiji. Na četiri međunarodne Microsoftove konferencije (Sinergija 04, 06, 10, 11 i 13), nagrađen je kao jedan od tri najbolja predavača.

Osim tema iz SQL Server oblasti, omiljene teme su mu i Entity Framework, OData, MVC i SOLID.

A4ATCP

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.