Kako pojednostaviti poslovne procese uz Azure API i Logic Apps

Tuzović Admir

Ostali podaci

Cloud, Azure app Development
300
Na našem
16:30 - 17:30
016 (252)

Opis predavanja

Nerijetko se nađemo u situaciji da određenu funkcionalnost trebamo koristiti u više različitih poslovnih procesa ali je svaki put napišemo nanovo. Istovremeno, neki poslovni procesi su toliko slični, a opet pomalo različiti da se moraju tretirati kao odvojeni i programirati zasebno. Upotrebom Azure API Apps i Azure Logic Apps, dobijamo mogućnost da enkapsuliramo segmente poslovnih procesa u funkcionalno zatvorene module koje kasnije možemo kombinovati sa već postojećim gotovim modulima za konekciju sa enterprise sistemima poput Dynamics-a ili sa društvenim mrežama poput Facebook-a a sa krajnjim ishodom da modeliramo pojednostavljen, jasno raspoznatljiv poslovni proces uz drastično reducirane troškove razvoja.

Admir se programiranjem bavi preko 20 godina. U svojoj karijeri prošao je put od pravljenja aplikacija za MS-DOS u Borland C++ pa do planiranja arhitekture rješenja baziranih na Microsoft Azure platformi. Redovan je predavač na međunarodnim konferencijama a učestvovao je i u organizovanju značajnog broja događaja lokalnog karaktera za vrijeme svog angažmana kao Technical Evangelist pri Microsoft uredu u BiH. Trenutno je uposlen u kompaniji App Impact kao CTO. Admir je i Pluralsight autor, te Microsoft MVP.

App Impact d.o.o. Sarajevo

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.