Kako sa novim tehnologijama graditi datacentar buducnosti

Manojlovic Luka

Ostali podaci

Windows Server, Networks, Cloud Platform and Modern Datacenter
300
Na našem
TBD
TBD

Opis predavanja

Sesija ce prikazati na praktičnim primerima kako na Microsoftovim tehnologijama graditi datacenter platformu buducnosti t.i. software defined datacenter kde sve infrastrukturne servise pokrecemo direktno u sastavu serverskog operativnog sistema. Kako pripremiti hardware i kako konfigurirati datacenter od network i storage nivoa do virtualizacijske platforme Hyper-V na kojoj pokrecemo aplikacije.

Luka Manojlovic has been working in IT for more than 13 years - mostly engaged on infrastructure project on Microsoft platform. Luka is currently working on virtualization and storage implementations and migrations from other virtualization platforms. His company MA-NO d.o.o. supports around 50 companies in Slovenia and abroad. Luka is MVP since 2008 and has been presenting in all mayor conferences in the region.

MA-NO d.o.o.

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.