Kako sa novim tehnologijama graditi datacentar buducnosti

Manojlovic Luka

Ostali podaci

Windows Server, Networks, Cloud Platform and Modern Datacenter
300
Na našem
12:00 - 13:00
046 (327)

Opis predavanja

Sesija ce prikazati na praktičnim primerima kako na Microsoftovim tehnologijama graditi datacenter platformu buducnosti t.i. software defined datacenter kde sve infrastrukturne servise pokrecemo direktno u sastavu serverskog operativnog sistema. Kako pripremiti hardware i kako konfigurirati datacenter od network i storage nivoa do virtualizacijske platforme Hyper-V na kojoj pokrecemo aplikacije.

Luka Manojlovic has been working in IT for more than 13 years - mostly engaged on infrastructure project on Microsoft platform. Luka is currently working on virtualization and storage implementations and migrations from other virtualization platforms. His company MA-NO d.o.o. supports around 50 companies in Slovenia and abroad. Luka is MVP since 2008 and has been presenting in all mayor conferences in the region.

MA-NO d.o.o.

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.