O365 u Enterprise okruženju - Worldwide implementacija

Marak Dubravko

Ostali podaci

SharePoint, Office 365 & Enterprise Social
300
Na našem
14:00 - 15:00
015 (117)

Opis predavanja

Tvrtka sa 45000 zaposlenih i 18000 korisnika IT usluga širom svijeta odlučila je implementirati O365. Prilikom odluke vodilo se računa o tome a rješenje treba povezivati različite timove, sa raznih strana svijeta koji trebaju kolaborirati zajedno, pratiti rezultate, izvještavati, izmjenjivati elektroničku poštu i sl. Kako se radi o hibridnom okruženju SharePoint online i Exchange online su se pokazali kao odlično rješenje, ne samo za kolaboraciju nego i za standardizaciju. Iskoristio se i self service password reset iz Azure Active Directorya kako bi se smanjio impact na 1st level support. Tijekom predavanja prikazati ćemo kako se uporabom oblaka i kombiniranja tehnologija može postići bolja produktivnost i ostvariti značajnije uštede u poslovanju kroz cost/benefit analizu

Dubravko Marak works in IT industry more than 15 years. During his career he was working with Microsoft Technologies starts from Windows Server NT 4.0 till current 2012 R2. He is active member of Croatian ITPro community. He is also one of regular speakers on Microsoft conferences in SEE region (Sinergija, MS NetWork, MobilityDay and MVP Fusion). He is also present as a speaker on other events which is relying on Microsoft technologies. On Sinergija 12 he was second best speaker and he had most visited presentation. From past projects can be highlighted migration from NT 4.0 and Exchange 5.5 to Windows 2003 family, several infrastructure migrations to higher domain levels and merge of two large German Telecom (20k+ users). He’s most challenging project was building DR site based completely on Microsoft Technologies (from blueprint to finishing). Currently he is playing infrastructure architect role at the clients.
He is MVP four years in a row (since 01.10.2012)

GCON GmbH

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.