.NET Core from the tranches

Lazarević Ivan

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools
300
Na našem
14:00 - 15:00
001 (90)

Opis predavanja

Kako izgleda borba sa novim Frameworkom iz prvih redova. 

Razvoj novog sistema uvek predstavlja veliki izazov, pogotovo ako se odabere Framework koji je još u razvoju.

.NET Standard, .NET Core, ASP.NET Core, EF Core, sa reprezentativnim primerima će biti srž ovog predavanja, sa posebnim osvrton na sve probleme na koje je tim naišao.

Svi primeri će raditi i na MacOS-u, a možda i na nekom od IoT uređaja.

Ivan Lazarević radi na poziciji Solution Architect u kompaniji S&T Serbia, gde na brojnim projektima učestvuje kao programer, arhitekta, team leader. Od 2009. godine je sertifikovani Scrum Master. Poseduje MCP, MCTS, MCSD serfifikate. Kroz svoj rad nastoji da primeni agilne metodologije u projektima na kojima učestvuje i promoviše takav način razmišljanja. Poseban deo interesovanja su mu izučavanje arhitektura složenih softverskih rešenja, agilne metodologije, TDD, savremeni softverski alati, različiti programski jezici. Trenutno je angažovan na razvoju aplikacija korišćenjem Microsoft-ovih tehnologija (.NET Framework, ASP.NET MVC-a, EF...), integraciji različitih sistema i Mobility rešenjima. Od 2005. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu kao saradnik u nastavi na predmetu Projektovanje softvera na katedri za Softversko inženjerstvo, programski jezik C#. 

S&T Serbia

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.