Implementing high performance image gallery app using Xamarin Forms

Lazić Marko

Ostali podaci

Desktop Languages, Frameworks, Developer Tools
300
Na našem
12:00 - 13:00
005 (265)

Opis predavanja

Xamarin Forms je framework u koji omogućava kreiranje Android, iOS i Windows aplikacija kompletno u jednom C# codebase-u. Nakon skoro 3 godine postojanja i godine otkad je Microsoft kupio Xamarin, ovaj framework se konačno može smatrati dovoljno zrelim.

Na ovoj sesiju ću prezentovati DailyCat - Xamarin Forms aplikaciju koja ima:

  • Tinder-style SwipeCardView (NuGet, GitHub)
  • Instagram-style ListView i GridView
  • Notifikacije korišćenjem Google FCM (Firebase Cloud Messaging) i Azure Functions
  • Native Look & Feel (Android and iOS)

Posebna pažnja biće posvećena performansama Xamarin Forms aplikacija i savetima kako izvući maksimum iz ovog framework-a.

 

 

  

 

  

Marko Lazić radi kao softverski inženjer u kompaniji Merit Solutions. Primarno je fokusiran na razvoj web i cross-platform mobilnih aplikacija korišćenjem najnovijih tehnologija. Poslednje 3 godine aktivno radi na Xamarin platformi. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 

Merit Solutions

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.