Windows 10 na svaku napravu!

Kukrika Slavko

Ostali podaci

Windows 10, Windows 10 Mobile & Mobile Services
300
Na našem
14:00 - 15:00
004 (88)

Opis predavanja

Kada ste instalirali Windows 10, sigurno ste primetili da je instalacija brža nego ranije. No ako ste Windows instalirali više puta, verovatno ste se zapitali, kako bi mogli da utječete na instalaciju i podesite dodatne opcije, po kojima vas instalacija ne pita. Na predavanju čemo upoznati oruđa i tehnologije koje so koriste kod nameštanja i prilagođavanja Windows sistema. Pogledačemo kako da kreiramo answer datoteku, šta se krije u Install.wim fajlu, kako ga možemo promeniti i dodati svoj Windows image, npr. sa uključenim Office 2016. Videčemo gde se koristi Windows PE i šta sve krije Windows Assessment and Deployment Kit. A ako več imate Windows 10 napravu, sigurno če vas zanimati kako bi je mogli u jednom koraku konfigurisati, što vam omogučava provisioning paket.

Ljudi koji znaju Slavka Kukrika slažu se da ga nije jednostavno opisati u nekoliko rečenica. Slavko je Microsoft certificiran predavač (MCT), konsultant i autor više knjiga o Microsoft tehnologijama. Sa Microsoft proizvodima radi više od 20 godina i specializirao se za Windows platformu, virtualizaciju i Microsoft Azure. Radio je na više projekata koji uključuju on-premises i cloud rešenje, a sudelovao je i u pripremi certifikacije za Windows Server 2016. Slavko poseduje mnoge tehničke certifikate, medju kojima je posebno ponosan na titulu Microsoft Most Valuable Professional (MVP). U privatnom životu Slavko je ponosan otac dva sina, koji svaki dan pokušava da produži na bar 25 sata.

Avtenta.si

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.