Usability Testing na primeru Universal Windows App

Nikolic Danica

Ostali podaci

Windows 10, Windows 10 Mobile & Mobile Services
200
Na našem
10:45 - 11:45
001 (90)

Opis predavanja

Koliko lako možete da koristite aplikaciju koju ste napravili? Koliko lako se korisnik koji prvi put dolazi u dodir sa vašom aplikacijom može da koristi aplikaciju? Da li su vam sve informacije, poruke upozorenja, Error-i konzistentni? Koliko često obraćamo pažnju na ova pitanja tokom razvoja aplikacije ili nam je samo bitno da se što pre ispune samo klijentski zahtevi? Lako i intuitivno korišćenje aplikacije je jako bitno, jer bez toga naša aplikacije će vrlo brzo biti obrisana sa uređaja i dobiće negativne komentare na store-u. Usability testing je jako bitan pre objavljivanja aplikacije na store. Na ovom predavanju ćete imati prilike da se upoznate sa tehnikama, procesima Usability Testing-a i skillovima koje tester treba da ima za kvalitetno Usability testiranje.

Professional software engineer in test, with focus on creating test script for automation and manual testing. Apart from buzzwords, I love software testing, I am eager to learn and grow and always curious about adopting new technologies.

I have almost 5 years of experience in software testing, but I have no problem with getting my hands dirty with leading QA team and managing internal projects. Technologies and areas of my expertise include:
• Load and Performance testing, Regression testing, Functional and non-functional testing, Risk-Based testing, Exploratory testing, Continuous integration
• Selenium, TestComplete , Xamarin Test Cloud, Ranorex, LoadUI, SoapUI, LoadUIWCFStorm.Rest, 
• Team Foundation Server, Microsoft Test Manager

Also, I am experienced with Agile development/Scrum methodology and active user of project management tools TFS and Jira. I am familiar with basic concepts of Java, PHP, SQL and object-oriented programming generally. Nevertheless, I am regularly making an effort to broaden the list of my skills related to web/mobile software testing.

Enough of formal, I am an avid traveler and kick-boxer and looking forward to travel the world.

Merit Solutions d.o.o.

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.