Uvod u Azure Machine Learning

Pervulov Dejan

Ostali podaci

Data Platform & Business Intelligence
200
Na našem
TBD
TBD

Opis predavanja

TBD

Technical Evangelist u Microsoft-u. Kao tehnički konsultant učestvovao je na brojnim ERP, CRM i DWH/BI projektima u regionu. Razvojem na Microsoft tehnologijama bavi se već 18 godina i poseduje MCT, MCSD, MCDBA, MCTS, MCSA i MCITP sertifikate. Kao Microsoft Certified Trainer bio je angažovan na pripremi i održavanju obuka u više školskih centara u Srbiji. Od oktobra 2014. godine je i Microsoft MVP za Data Platform (SQL Server).

Microsoft

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.