Database Lifecycle Management

Ilić Nebojša

Ostali podaci

Data Platform & Business Intelligence
200
Na našem
12:00 - 13:00
001 (90)

Opis predavanja

Verzionisanje koda je sastavni deo dobre prakse u radu na razvoju aplikativnih rešenja. Značaj ovog pitanja nas je odveo dalje i sve značajnije firme danas govore o Application Lifecycle Management-u kao kontinuiranom upravljanju razvoja.

Ali šta je sa bazama podataka? Da li ste se zapitali kako ćete se vratiti na prethodnu verziju baze podataka? Koji su sve objekti u bazi doživeli promenu i koje je bilo njihovo prethodno stanje? Šta je sa podacima? Da li je potrebno izvršiti rollback sadržaja nekih tabela?

I ako imate odgovor na ova pitanja, da li je to dovoljno? Da li je moguće obezbediti kontinuitet u razvoju baza podataka?

Odgovore na ova pitanja i neke smernice kako doći do kontinualnog Database Lifecycle Management-a ćete čuti ukoliko dođete na ovo predavanje.

Inženjer informatike sa 25 godina iskustva u radu sa bazama podataka. Prvih pet godina učestvovao u projektima na različitim RDBMS - Oracle, Informix i Sybase. Sa SQL serverom od verzije 6.5. ETL je predmet interesovanja i rada duže od 10 godina. Radio sa DTS, SSIS kao i TDI. Poslednjih pet godina usmeren na BI rešenja. I sve to u okviru SQL platforme.

Radio kao DB developer, projektant i administrator u mnogim firmama među kojima je i pozicija administratora na Olimpijskim igrama. Poslednjih desetak godina zaposlen kao administrator u NBS.

Trenutno zaokupljen implementacijom HADR rešenja na SQL 2016.

NBS

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.