Toroman Mustafa

Profil predavača

Mustafa Toroman je uposlen u kompaniji Authority Partners kao sistem inžinjer. Certificirani je MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCP, MCS, MCT i Microsoft P-Seller. Predavač na nekoliko konferencija kao što su to MS NetWork, MSCommunity BiH konferencija, Techday 2015, Tarabica, Kulendayz, Sinergija, Advanced Technology Days itd. Redovan predavac na MS Community Sarajevo UG. Od 2016. Microsoft MVP za Microsoft Azure.

Authority Partners

Predavanja

Vidi detaljno

DBA in the cloud