Lazić Marko

Profil predavača

Marko Lazić radi kao softverski inženjer u kompaniji Merit Solutions. Primarno je fokusiran na razvoj web i cross-platform mobilnih aplikacija korišćenjem najnovijih tehnologija. Poslednje 3 godine aktivno radi na Xamarin platformi. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 

Merit Solutions

Predavanja

Vidi detaljno

Implementing high performance image gallery app using Xamarin Forms