Janošević Igor

Profil predavača

Igor Janošević radi u računraskom centru Arhitektonskog fakulteta od 2011. godine, a sistem administracijom se bavi poslednje tri i po godine. Stara se o kombinovanom Linux – Microsoft produkcijskom okruženju koje je uglavnom virtalizovano korišćenjem Hyper-V tehnologije, a u kojem je implementiran Microsfot AD, Exchange server,SharePoint FreeRADIUS, itd.  

Po struci je diplomirani inženjer arhitekture.

Arhitektonski fakultet u Beogradu

Predavanja

Vidi detaljno

Kako migrirati Exchange 2007 na Office 365?