Ilić Nebojša

Profil predavača

Inženjer informatike sa 25 godina iskustva u radu sa bazama podataka. Prvih pet godina učestvovao u projektima na različitim RDBMS - Oracle, Informix i Sybase. Sa SQL serverom od verzije 6.5. ETL je predmet interesovanja i rada duže od 10 godina. Radio sa DTS, SSIS kao i TDI. Poslednjih pet godina usmeren na BI rešenja. I sve to u okviru SQL platforme.

Radio kao DB developer, projektant i administrator u mnogim firmama među kojima je i pozicija administratora na Olimpijskim igrama. Poslednjih desetak godina zaposlen kao administrator u NBS.

Trenutno zaokupljen implementacijom HADR rešenja na SQL 2016.

NBS

Predavanja

Vidi detaljno

Database Lifecycle Management