Stefanović Miloš

Profil predavača

Miloš Stefanović je diplomirao na smeru za informacione sisteme Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu diplomskim radom u oblasti ERP sistema. Ima 8 godina iskustva u implementaciji ERP sistema. Zaposlen je u kompaniji NPS Beograd najpre na poziciji ERP developer, potom kao Team liedera razvojnog tima za Dynamics NAV, a trenutno je na poziciji Direktora razvoja.

Miloš je Microsoft Certified IT Professional for Microsoft Dynamics NAV i aktivno je učestvovao na velikom broju lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata implementacije Microsoft Dynamics NAV rešenja u svojstvu  programera, analitičara sistema i vođe projekta. Njegova porofesionalna interesovanja su vezana za integraciju ERP sistema sa externim aplikacijama, FIT/GAP analizu poslovnih procesa i management.

NPS d.o.o.

Predavanja

Vidi detaljno

Automatizacija procesa u Dynamics 365 for Financials (NAV) korišćenjem Microsoft Flow-a