Nikolić Stanko

Profil predavača

Stanko Nikolić dipl. inženjer elektrotehnike, Visual Studio and Dev Technologies MVP. Zaposlen je u kompaniji Merit Solutions. Profesionalno se bavi implementacijom savremenih softverskih rešenja i istraživanjem novih tehnologija. Najviše se bavi Microsoft tehnologijama i redovan je predavač na Microsoft konferencijama i skupovima. Radi kao projektant na nekoliko najvećih Windows Phone i Cross-platfrom projekata u Srbiji.

Merit Solutions, Inc.

Predavanja

Vidi detaljno

Razvoj klijentskih aplikacija za sve platforme: OpenMVVM